هفته مد یا فشن ویک چیست؟

لباسی که با کشیده شدن از بالای سر بر تن می شود. درواقع فشن برای زیبا تر شدن و لذت بخش شدن زندگی یک ضرورت است. در حقیقت دو هنر با هم ادغام شده تا سبک و استایل زندگی و همچنین شناساندن و ترغیب مردم به کالایی خاص را به عهده دارند. این افراد در حقیقت کالاهای موجود را بازبینی می کنند تا مطمئن شوند که محصولات آن ها رقابتی هستند. به استایل هایی که به صورت خلاقانه با هدف شکستن کلیشه ها و پا گذاشتن به دنیایی جدید و مبتکرانه ابداع می شود. گلدوزی نوعی هنر روی پارچه (یا اجناسی به آن شکل) محسوب می شود که با دوختن طرح های برجسته روی آن توسط انواع نخ صورت می گیرد که اوایل به صورت دستی ولی امروزه توسط ماشین ها نیز انجام می شود. در نتیجه ما فقط بخشی از کمد لباس خود را به کار می بریم، در حالیکه بقیه لباس ها به ندرت روشنای روز را می بینند.

“بخشی از کمد من هنوز با لباس های معمولی زیادی که در طول سال ها خریداری شده و در زمان خودشان مد نبوده اند، پر شده است. هفته مد تهران، تقویت بازار پوشاک تولید داخل را از اهداف اصلی خود قرار داده تا بتواند زمینه ساز حضور در بازار جهانی باشد. بعد از جنگ پاریس مرکز جهانی مد شد و تمامی مدهای جدید از این شهر به سراسر دنیا منتقل میشد. وینتیج یک سبک لباس پوشیدن نیز هست که افراد مانند دهه های قبل از خود با تلفیق امروزی لباس می پوشند. ناگفته نماند که روسری های ساتن در گذشته نیز بسیار مورد توجه بوده اند و طی سال های اخیر نیز برای باری دیگر توانسته اند به دنیای مد وارد شوند. دوربین های عکاسی اولین ابزارهای هر عکاسی هستند.

اگر می خواهید در نظر سایر افراد به روز و آپدیت باشید، احتمالاً اولین اقدام تان حمایت و تحقیق درباره دنیای مد خواهد بود. چرا که در سالهای اخیر دنیای مد و فشن شاهد ظهور دوباره جینهای گشاد با عنوان ماماستایل از دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. همانطور که گفتیم بلومر یکی از پیشتازان پوشاک ضد مد بود. در این دوران استایل مد برای زنان شامل پیراهنهایی با دامن زیر زانو، اغلب با کمربند و بدون جوراب همراه با یک کلاه نسبتاً کوچک و استایل مد برای مردان کتوشلوارهای سهتکهی نسبتاً گشاد و بلند همراه با جلیقه و کراوات بود. بسیاری از ضد مدها بهتدریج از سوی جامعه پذیرفته و حتی اغلب به مد تبدیل میشوند و بهدنبال آنها ضدِ مد یا ضد مدهای جدیدی شکل میگیرند. پس از آن باز هم زنان بهتدریج از مدهایی که به هر نحوی از سوی جامعه به آنها تحمیل میشد سر باز زدند.

بهعنوان نمونه در اواسط دههی ۵۰ قرن ۱۹ میلادی و همزمان با محبوبیت سبک موسیقی راکاندرول استایلی شامل شلوار جین و تیشرت ساده بهعنوان استایل ضد مد از سوی جوانانی که باز هم نمیخواستند از استانداردهای تحمیلشده از سوی جامعه تبعیت کنند پذیرفته شد. جریان ضد مد ریشه در نارضایتی زنان از لباسهای مد روز در اوایل قرن ۱۸ میلادی دارد. لباسهای پاره و کثیف که با زنجیر یا گره به هم متصل میشدند و همراه با اکسسوریهای عجیبوغریب بودند در آن دوران یعنی در نیمهی قرن ۱۹ کاملاً ضد مد بودند. امروزه دنیای مد و فشن آنقدر اهمیت پیدا کرده است که تقریباً همه کشورهای جهان خواسته یا ناخواسته با آن درگیر شدهاند. استایل ضدِ مد جدا از مد نیست و پابهپای مد و در واکنش به آن جریان دارد و البته در بسیاری از موارد مرز دقیقی بین این دو وجود ندارد. تمامی استایلهایی که به نوعی از مد روز فاصله میگیرند در حوزهی ضد مد قرار میگیرند.